Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου 2018
13.13 oC
Παρασκευή 17 Αύγουστος 2018
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προσκλήσεις Δήμου Σουλίου/Ανακοινώσεις, Δημοτικό ΣυμβούλιοΠρόσκληση σε τρείς (3) Τακτικές Συνεδρίασεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 22 Δεκεμβρίου 2017
Είσοδος

Πρόσκληση σε τρείς (3) Τακτικές Συνεδρίασεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 22 Δεκεμβρίου 2017

19/12/2017 07:53

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τρείς(3) τακτικές συνεδριάσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά) την 22α Δεκεμβρίου  2017, ημέρα Παρασκευή :

1ο Δημοτικό Συμβούλιο ώρα 18:00 Θέμα: Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικονομικού έτους 2018. Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος και Προϊσταμένη των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Λιάκου Ζωίτσα.

2ο Δημοτικό Συμβούλιο ώρα 19:00 Θέματα:

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση της αριθμ. 46/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ περί: *Ψήφιση σχεδίου προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ “ΑΡΩΓΗ”, Δήμου Σουλίου, οικονομικού έτους 2018*.

Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Γώγος Ιωάννης, ως πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ * ΑΡΩΓΗ*

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση Ισολογισμού, οικ. έτους 2016 του   Ν.Π.Δ.Δ * ΑΡΩΓΗ*.

Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Γώγος Ιωάννης, ως πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ * ΑΡΩΓΗ*

ΘΕΜΑ 3o: Τροποποίηση προϋπολογισμού , του Δήμου, οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλόγηρος Βασίλειος

ΘΕΜΑ 4o: Ορισμός  εκπροσώπων του Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης * ΑΡΙΑΔΝΗ*.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5o: Παράταση διάρκειας προγράμματος « Βοήθεια στο σπίτι» και ανανέωση συμβάσεων των εργαζομένων στο πρόγραμμα έως 31-12-2019

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλόγηρος Βασίλειος

ΘΕΜΑ 6o: Ανατροπή αναλήψεων πιστώσεων, οικ. έτους 2017*.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλόγηρος Βασίλειος

ΘΕΜΑ 7o: Λήψη απόφασης  παράτασης της  σύμβασης της προμήθειας υγρών καυσίμων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλόγηρος Βασίλειος

ΘΕΜΑ 8o: Ρυθμίσεις – διαγραφές τελών ύδρευσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπάτσης Θεόδωρος

ΘΕΜΑ 9o: Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής τη παραγ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ 236/1984 ( ΦΕΚ 95/Α/22-6-84) για τις «περιφράξεις γηπέδων μέσα στη ζώνη πλάτους 500 μέτρων από την ακτή ή την όχθη δημοσίων λιμνών σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 1337/83».

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 11o: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ  ΣΤΑΔΙΟΥ 49 ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ» του Δήμου Σουλίου

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 12o: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ &ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ««ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ¨ΑΛΩΝΙΑ¨ Τ.Κ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 13o: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης Τ.Κ Τσαγκαρίου, Δήμου Σουλίου.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 14o: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : Κατασκευή τάφρου διευθέτησης ομβρίων από δεξαμενή αγοράς προς οικισμό,  Δήμου Σουλίου.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 15o: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : Εσωτερική οδοποιία  Τ.Κ Τσαγκαρίου,  Δήμου Σουλίου.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος

 ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση μελέτης με τίτλο: Μελέτη Οργάνωσης χώρων και εξοπλισμού κτίριο BVLGARI. Πολυχώρος Τέχνης, Πολιτισμού και Εκπαίδευσης για το Σούλι και Αχέροντα».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

3ο Δημοτικό Συμβούλιο ώρα 20:00 Θέμα: Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, (Ο.Π.Δ), Δήμου Σουλίου, και των Νομικών του Προσώπων, οικονομικού έτους 2018 *.-

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος