Εμποροπανήγυρης Δ.Κ Παραμυθιάς (Λάμποβος) 2019
18.01 oC
Τετάρτη 18 Σεπτέμβριος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προσκλήσεις Δήμου ΣουλίουΑνακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Δημοτικό Συμβούλιο, Νέα/Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 8 Απριλίου 2019
Είσοδος

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 8 Απριλίου 2019

05/04/2019 07:54

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά) την 8η  Απριλίου  2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19:00 με θέματα ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ  1o:

 

Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος , κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ  2o:

 

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 Δήμου Σουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 3o:

 

Στρατηγικός Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού 2020-2023.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 ΘΕΜΑ 4o:

 

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παράγραφος 3 του Ν. 3463/2006.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5o: Παράταση ή μη μισθωτήριας σύμβασης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.

ΘΕΜΑ 6o:

 

Λύση μισθωτηρίων συμβάσεων και επαναδημοπράτηση.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.

ΘΕΜΑ 7o:

 

Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων ( βάσει του Ν.3463/2006).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντρίτσος Χρήστος

ΘΕΜΑ 8o:

 

Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων ( βάσει του Ν.3463/2006).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντρίτσος Χρήστος

ΘΕΜΑ 9o:

 

Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων ( βάσει του Ν.3463/2006).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντρίτσος Χρήστος

ΘΕΜΑ 10o:

 

Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων ( βάσει του Ν.3463/2006).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντρίτσος Χρήστος

ΘΕΜΑ 11o:

 

Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων ( βάσει του Ν.3463/2006).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντρίτσος Χρήστος

ΘΕΜΑ 12o:

 

Διατήρηση  ή μη κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία Μιχ. Παραμυθιώτη.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 13o:

 

Τροποποίηση κανονισμού περιπτέρων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πέτσιος Πέτρος

ΘΕΜΑ 14o:

 

Κατανομή πιστώσεως 5.940,00 € (Συμπληρωματική έτους 2018) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  των σχολείων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 15o:

 

Kατανομή πιστώσεως 33.250,00 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών  των σχολείων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 16o:

 

Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 17o:

 

Ρυθμίσεις – Διαγραφές τελών ύδρευσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πέτσιος Πέτρος

ΘΕΜΑ 18o:

 

Διαγραφές οφειλών – προσαυξήσεων  Κ.Ο.Κ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 19o:

 

Συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στον Εορτασμό του Αγίου Δονάτου, Πολιούχου της Πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής, για το έτος 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 20o:

 

Απευθείας Μίσθωση δημοτικής έκτασης 19.874,62m2 στη Θέση «ΦΤΕΡΙ», Τ.Κ Γαρδικίου, ΔΕ Αχέροντα Δήμου Σουλίου για ίδρυση και  εκμετάλλευση ορυχείου βιομηχανικών ορυκτών (άργιλος πλινθοκεραμοποιίας).

Εισηγητής:  Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 21o: Απευθείας Μίσθωση δημοτικής έκτασης 16.719,58m2 στη Θέση «ΛΙΟΓΚΑΤΕΣ», Τ.Κ Σκανδάλου, ΔΕ Αχέροντα Δήμου Σουλίου για ίδρυση και  εκμετάλλευση ορυχείου βιομηχανικών ορυκτών (αργιλορυχείο).

Εισηγητής:  Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας  μεταξύ του Δήμου Σουλίου και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση της πράξης «Αποκατάσταση παραδοσιακού νερόμυλου Αγίου Δονάτου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στη θέση Μύλος Σαμονίδας Σουλίου», στη δράση «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του τοπικού προγράμματος LEADER 2014-2020 που αφορά τον ΕΓΤΑΑ και ειδικότερα στον κωδικό δράσης19.2.4.5 «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες, και επενδύσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό, τη διατήρηση αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών των αγροτικών και των τόπων με υψηλή φυσική αξία συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών κοινωνικό- οικονομικών πτυχών καθώς και δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Εισηγητής:  Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας  μεταξύ του Δήμου Σουλίου και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση της πράξης «Eνίσχυση ύδρευσης Τ.Κ Καρυωτίου Δήμου Σουλίου»  στη δράση «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του τοπικού προγράμματος LEADER 2014-2020 που αφορά τον ΕΓΤΑΑ και ειδικότερα στον κωδικό δράσης19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας».

Εισηγητής:  Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 24o: Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 25o: α)Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα β) Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 26o: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 27o: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΠΛΑΚΩΤΗΣ» Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 28o: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΟΥ Τ.Κ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ»       Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 29o: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Τ.Κ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ» Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 30o: Συνδιοργάνωση Πανελλήνιου αγώνα αλεξίπτωτου πλαγιάς με τον Αεραθλητικό Σύλλογο Παραμυθιάς και εξειδίκευση πίστωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππάς Παναγιώτης

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

Δημητρίου Δημήτριος