Πρόσκληση στην τελετή ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής
22.49 oC
Σάββατο 24 Αύγουστος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προσκλήσεις Δήμου ΣουλίουΑνακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Δημοτικό Συμβούλιο, Νέα/Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 29 Αυγούστου 2018
Είσοδος

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 29 Αυγούστου 2018

27/08/2018 08:07

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά) την  29η  Αυγούστου  2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20 : 00 με θέματα ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή επιχορηγήσεων – Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2018

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή επιχορηγήσεων – Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2018

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση κανονιστικής απόφασης  χρήσης και λειτουργίας της εμποροπανήγυρης  Δ.Κ. Παραμυθιάς (Λαμπόβου)»  σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4497/2017 (16/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ).

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων  (17/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ).

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5o: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο ( 2 ) μηνών.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 6o: Ρυθμίσεις – Διαγραφές τελών ύδρευσης – άρδευσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πέτσιος Πέτρος

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση δαπανών εορτασμού μνήμης 49 Προκρίτων Παραμυθιάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 9o: Συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στο Τουριστικό Πανόραμα – Εξειδίκευση δαπάνης

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση μετακίνησης αιρετών & υπαλλήλων – εξειδίκευση δαπάνης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης για την Πράξη « Κέντρα Διά Βίου Μάθησης ( Κ.Δ.Β.Μ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση μελέτης του έργου, με τίτλο: Επισκευή – Συντήρηση Αύλειων Χώρων Σχολείων και Δράσεις Ασφάλειας Μαθητών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 13o: Έγκριση μελέτης του έργου, με τίτλο: Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδού στην Τ.Κ Καρυωτίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 14o: Παραλαβή μελετών:a) Ενίσχυση Ύδρευσης Τ.Κ Καρυωτίου & β) Αποκατάσταση παραδοσιακού Νερόμυλου Αγίου Δονάτου και Διαμόρφωση του Περιβάλλοντος χώρου στη θέση « ΜΥΛΟΣ ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 15o: Α.- Υποβολή Πρότασης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IV στον άξονα προτεραιότητας  «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» με τίτλο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ. ΥΠΟΕΡΓΟ 1:ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΑΥΩΤΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 16o: Α).-Χορήγηση 1ης παράτασης και  β) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: Ενίσχυση Ύδρευσης Τ.Κ Σκανδάλου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: Βελτίωση Εκσυγχρονισμός Αρδευτικών Έργων Δήμου Ν. Θεσπρωτίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 18o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  παραλαβής του έργου: *ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ*.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 19o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  παραλαβής του έργου: *ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Τ.Κ ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ*.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

Δημητρίου Δημήτριος