Πρόσκληση στην τελετή ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής
22.49 oC
Σάββατο 24 Αύγουστος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προσκλήσεις Δήμου ΣουλίουΑνακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Δημοτικό Συμβούλιο, Νέα/Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 22 Απριλίου 2019
Είσοδος

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 22 Απριλίου 2019

19/04/2019 12:51

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά) την 22α  Απριλίου  2019, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 18:30 με θέματα ημερήσιας Διάταξης:  

ΘΕΜΑ  1o: Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος , κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ  2o: Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους  2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος , κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση του από 16/04/2019 πρακτικού συνεδρίασης των υποψηφίων Δημάρχων και της Δημάρχου, για τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 ΘΕΜΑ 4o:  Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου.

Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Αρβανίτης Βλαδίμηρος, ως πρόεδρος Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου.

Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Καλόγηρος Βασίλειος, ως πρόεδρος Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ 6o:  Αποδοχή  ή μη αιτήματος  περί δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση  χώρου στη Θέση < ΓΑΛΑΤΑ >  στην Ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Δονάτου  για την κατασκευή εκκλησάκι.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 7o:  Λήψη απόφασης επί   του  υπ΄ αριθμ. 2499/29/3/2019  αιτήματος του  κ. Θωμά Πότσο, μισθωτή δημοτικής έκτασης   περί υπαγωγής των αυθαίρετων σταυλικών εγκαταστάσεών του στον Νόμο 4495/2017

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντρίτσος Χρήστος

ΘΕΜΑ 8o:  Απευθείας εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντρίτσος Χρήστος

ΘΕΜΑ 9o:  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: “ Προστασία Αύλειου Χώρου Παναγίας Πλακωτής”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 10o:  ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών, Δήμου Σουλίου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 11o:  Περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών με ίδια μέσα στο Δήμο Σουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

 Δημητρίου Δημήτριος