Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου 2019
24.51 oC
Σάββατο 20 Ιούλιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
Είσοδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

26/03/2019 07:47

Καλείστε όπως στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 13:30, προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Σουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων Δ. Σ.) στη Δ. Κ. Παραμυθιάς, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 1ο: «Αποδοχή πίστωσης προερχόμενης από έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Σουλίου, για αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων»

Θέμα 2ο : «Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου»

Θέμα 3ο : «Έγκριση προμήθειας και καταβολής ετήσιας συνδρομής προγράμματος «S management Plus»

Θέμα 4ο : «Κατανομή ποσού 33.250,00 € για αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων»

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Αρβανίτης Βλαδίμηρος