Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου 2019
24.51 oC
Σάββατο 20 Ιούλιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα/Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης
Είσοδος

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

19/11/2018 09:24

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια  συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή -179 – Παραμυθιά), στις 26 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  17:00, για συζήτηση και διατύπωση γνώμης στα κατωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ον      :«Γνωμοδότηση για το τεχνικό πρόγραμμα έργων  του Δήμου  Σουλίου για το έτος 2019 ».

ΘΕΜΑ  2ον  : «Γνωμοδότηση  για το υπό σύνταξη προσχέδιο  του προϋπολογισμού εσόδων –    εξόδων του Δήμου Σουλίου οικονομικού έτους 2019».

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (Τρίτη  27/11/2018 και ίδια  ώρα), οπότε θεωρείται   σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία (παρ. 3 – άρθρο 76 Ν. 3852/2010).-

 

Η  Δήμαρχος Σουλίου και

Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 Μπραΐμη – Μπότση  Σταυρούλα