Εμποροπανήγυρης Δ.Κ Παραμυθιάς (Λάμποβος) 2019
18.01 oC
Τετάρτη 18 Σεπτέμβριος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα/ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4182/2013)
Είσοδος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4182/2013)

10/09/2019 11:47