Εμποροπανήγυρης Δ.Κ Παραμυθιάς (Λάμποβος) 2019
18.01 oC
Τετάρτη 18 Σεπτέμβριος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα/ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης δέκα (10) γενικών προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους περιόδου 2018-2019 του ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 12103 /05-12-2018
Είσοδος

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης δέκα (10) γενικών προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους περιόδου 2018-2019 του ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 12103 /05-12-2018

04/04/2019 13:37
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ  

 

 

 

Βαθμός Πτυχίου 

Βαθμός Πτυχίου  X 0,1 Μόρια Πτυχίου Μεταπτυχιακό ΟΙΚ. ΚΑΤ/ΣΗ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ Αριθμός τέκνων μέχρι 2 ανήλικα τέκνα Χ 0,3 ΜΟΡΙΑ Προϋπη-ρεσία στα ΠΑγΟ     μήνες Προϋπη-ρεσία στα ΠΑγΟ

ώρες

Μόρια από Προϋπη-ρεσία   ώρες 0,08:120  

ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΤΟΝ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΑ

 

ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6,57 0,65 ΝΑΙ (0,5) 2 0,60 50 2850 1,90 1 ΝΑΙ ΝΑΙ 4,65 ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ
2. ΠΑΠΠΑ ΑΚΥΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 7,20 0,72 ΟΧΙ (0) 0 0 50 3144 2,09 1 ΝΑΙ ΝΑΙ 3,81 ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ
3. ΛΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5,78 0,57 ΟΧΙ (0) 1 0,3 47 2593  1,72 0 ΝΑΙ ΟΧΙ 2,59 ΕΠΙΛΑΧΩΝ