Σε εξέλιξη η απογραφή Πληθυσμού&Κατοικιών 2021 στον Δήμο Σουλίου – Aπογραφόμαστε στον τόπο που ζούμε!
14.31 oC
Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα/Υποβολή αιτήσεων για τις θέσεις Κινητικότητας Β΄ Κύκλου στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας 2021
Είσοδος

Υποβολή αιτήσεων για τις θέσεις Κινητικότητας Β΄ Κύκλου στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας 2021

22/11/2021 11:17

Σας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια του Β ́ Κύκλου κινητικότητας έτους 2021 έχουν εγκριθεί, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων μέσω μετάταξης από άλλο φορέα του Δημοσίου στο Δήμο Σουλίου, οι παρακάτω θέσεις μόνιμου προσωπικού:

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

ΤΥΠΟΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

1. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΜΕΤΑΤΑΞΗ
2. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΜΕΤΑΤΑΞΗ
3. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 ΜΕΤΑΤΑΞΗ
4. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 2 ΜΕΤΑΤΑΞΗ

Παρακαλούνται όποιοι ενδιαφέρονται για την κάλυψη μιας από τις παραπάνω κενές οργανικές θέσεις, να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του Μητρώου https://hr.apografi.gov.gr, με τη χρήση των κωδικών τους TAXISnet, το αργότερο έως και τις 28 Νοεμβρίου 2021.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση της διαδικασίας μέσω της εφαρμογής παρατίθενται στο εγχειρίδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της απογραφής, στη διαδρομή: Κινητικότητα/ Οδηγίες Χρήσης (http://www.apografi.gov.gr/manuals.html).