Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Εορτών Σουλίου 2022
16.45 oC
Παρασκευή 20 Μαΐου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Πυροπροστασία

21/07/2011 00:00
Share it!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

        Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε τ α ι    ό τ ι, λόγω του κινδύνου από πυρκαγιές, με την  αριθμ. πρωτ. 47255/1251/13-07-2001 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία των πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων, καθώς και   η κυκλοφορία πεζών και παραμονή εκδρομέων, κατά το χρονικό διάστημα από 13 Ιουλίου 2011 μέχρι και τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου 31 Οκτωβρίου 2011 και από ώρας 21:00 (8η μ. μ. ) έως 06:00  (6 π. μ. ), στους παρακάτω δασικούς και αγροτικούς δρόμους  του  Δήμου Σουλίου :

α.- Δημοτική Ενότητα Παραμυθιάς :

          1.- Άλσος Παραμυθιάς.

          2.- Άλσος περιοχής Αγίου Γεωργίου (πάνω από το γήπεδο Παραμυθιάς)

          3.- Άλσος περιοχής Μανόπουλου (κάτω από το κέντρο υγείας Παραμυθιάς, όπου υπάρχει η εκκλησία Αγίας Παρασκευής

          4.- Άλση περιοχών Μίχλας, Βασιάνης, Ελαταριάς.

          5.- Άλση περιοχών Αγίας Κυριακής & Πετουσίου.

    β.- Δημοτική Ενότητα Σουλίου :

          1.- Δάσος θέση ‘'Μπιστερέ'' Τ. Κ. Αυλοτόπου – δασικές εκτάσεις όρους Γκορίλα & Τ. Κ.  Φροσύνης.

 

 

                             Παραμυθιά, 20 Ιουλίου  2011

                                       Η   Δήμαρχος  Σουλίου

 

                                  Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα