ΈΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
17.54 oC
Τρίτη 26 Μαΐου 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 27 Νοεμβρίου 2019

22/11/2019 13:42

Παρακαλούμε να προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς  στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου , στις  27  Νοεμβρίου  2019, ημέρα  Tετάρτη  και ώρα  9.00΄,  για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων έργου Δήμου Σουλίου , έγκριση μελέτης, καθορισμός  των όρων διενέργειας αυτού και συγκρότηση επιτροπής.

 

  1. Ορισμός νομίμου εκπροσώπου του Κληροδοτήματος «Μιχαήλ Παραμυθιώτη» (Τροποποίηση  της αριθ. 9/2019 απόφασης Ο.Ε).

 

Ο Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε

ΙΩΑΝΝΗΣ   ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ