Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου: Αύγουστος 2022
29.96 oC
Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/ΑνακοινώσειςΠροσκλήσεις Δήμου Σουλίου/Ανακοινώσεις, Νέα, Οικονομική Επιτροπή/Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 29 Νοεμβρίου 2021
Είσοδος

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 29 Νοεμβρίου 2021

26/11/2021 13:23
Share it!

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Αποδοχή επιχορηγήσεων – Kατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2021.
  2. Έγκριση της αρ. 85/2021 μελέτης και κατάρτιση όρων διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)» και συγκρότηση επιτροπής.
  3. Έγκριση Πρακτικού I Αξιολόγησης Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Οικονομικών Προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Α/Σ: 183929) «Αποκατάσταση υποδομών λόγω διάβρωσης από πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας».
  4. Xορήγηση 1ης Παράτασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων Δήμου Σουλίου».
  5. Χορήγηση Παράτασης -Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα ΑΠΕ του έργου : «Διεύρυνση σωλήνωσης Γεώτρησης Τ.Κ Καλλιθέας Δήμου Σουλίου».
  6. Χορήγηση παράτασης -Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ΑΠΕ του έργου : «Αντικατάσταση – Επέκταση δικτύου ύδρευσης Πετουσίου».
  7. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής.
  8. Εξειδίκευση πίστωσης προϋπ/σμού οικ. έτους 2021 για επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Σουλίου .
  9. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Σουλίου .
  10. Έγκριση και παραλαβή μελέτης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης κοινοτήτων Αμπελιάς –Παγκρατίου Δήμου Σουλίου».

Ο Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ