Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Εορτών Σουλίου 2022
16.27 oC
Παρασκευή 20 Μαΐου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/ΑνακοινώσειςΠροσκλήσεις Δήμου Σουλίου/Ανακοινώσεις, Νέα, Οικονομική Επιτροπή/Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 28 Δεκεμβρίου 2021
Είσοδος

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 28 Δεκεμβρίου 2021

24/12/2021 14:35
Share it!

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 28 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ IΙ αξιολόγησης φακέλων δικαιολογητικών αξιολόγησης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής & οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Σ: 183929)
    «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ».
  2. Έγκριση παραδοτέου :«Παραδοτέο Π.1.Β.: Χωροθέτηση Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο, Σενάρια Ανάπτυξης Δικτύου Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο και Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Επαναφόρτισης Η/Ο».
  3. Λήψη απόφασης παράτασης της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Σουλίου.
  4. Oρισμός επιτροπής διοικητικής παραλαβής έργα Ζώνης Γ΄(Κρυσταλλοπηγής) του «Αρδευτικού έργου Χότκοβας Ν. Θεσπρωτίας» .
  5. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Σουλίου .
  6. Περί διαγραφής ή μη οφειλής .

Ο Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ