Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Εορτών Σουλίου 2022
16.27 oC
Παρασκευή 20 Μαΐου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/ΑνακοινώσειςΠροσκλήσεις Δήμου Σουλίου/Ανακοινώσεις, Νέα, Οικονομική Επιτροπή/Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 15 Δεκεμβρίου 2021
Είσοδος

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 15 Δεκεμβρίου 2021

14/12/2021 20:03
Share it!

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί με  τηλεδιάσκεψη, στις 15  Δεκεμβρίου  2021, ημέρα  ΤEΤΑΡΤΗ   και ώρα 09.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διαγωνισμού  για την προμήθεια: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σουλίου ,Ν.Π.Δ.Δ (ΑΡΩΓΗ) και των σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης  για το έτος 2022».
  2. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διαγωνισμού  για την προμήθεια: «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Σουλίου ,Ν.Π.Δ.Δ (ΑΡΩΓΗ) και των σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης».
  3. Xορήγηση 1ης  παράτασης  εκτέλεσης του έργου : «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης στο Κ.Υ  Παραμυθιάς».
  4. Έγκριση της αριθ. 16/2021 απόφασης ΝΠΔΔ «ΑΡΩΓΗ» , περί τροποποίησης  προϋπ/σμού  οικ. έτους 2021.
  5. Περί διαγραφής οφειλών.
  6. Έγκριση δαπανών  πάγιας  προκαταβολής  Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Σουλίου .
  7. Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας .
  8. Εξειδίκευση πιστώσεων  προϋπ/σμού  οικ. έτους 2021.
  9. Διορισμός δικηγόρου.

 

Ο Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε

ΙΩΑΝΝΗΣ   ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ