Παρακολουθήστε ζωντανά την Ημερίδα για τον ιστορικό χώρο Σουλίου
16.08 oC
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/ΑνακοινώσειςΠροσκλήσεις Δήμου Σουλίου/Ανακοινώσεις, Νέα, Οικονομική Επιτροπή/Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 11 Οκτωβρίου (με τηλεδιάσκεψη)
Είσοδος

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 11 Οκτωβρίου (με τηλεδιάσκεψη)

07/10/2021 15:00

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί με  τηλεδιάσκεψη, στις  11  Οκτωβρίου  2021, ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 09.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2020.
  2. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση υποδομών λόγω  διάβρωσης από πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας», έγκριση μελέτης,  καθορισμός των όρων και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
  3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας : «Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Σουλίου».
  4. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σουλίου στην Αθήνα.
  5. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σουλίου στο  εξωτερικό.
  6. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπ/σμού οικ. έτους 2021.

Ο Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε

ΙΩΑΝΝΗΣ   ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ