Σε εξέλιξη η απογραφή Πληθυσμού&Κατοικιών 2021 στον Δήμο Σουλίου – Aπογραφόμαστε στον τόπο που ζούμε!
13.89 oC
Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/ΑνακοινώσειςΠροσκλήσεις Δήμου Σουλίου/Ανακοινώσεις, Νέα, Οικονομική Επιτροπή/Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 19 Οκτωβρίου (με τηλεδιάσκεψη)
Είσοδος

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 19 Οκτωβρίου (με τηλεδιάσκεψη)

15/10/2021 14:25

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 19 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Παράταση ισχύος οικονομικών προσφορών και εγγυητικών επιστολών αναδόχου του διαγωνισμού με Α/Σ : 95342 και τίτλο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΥΛΟΣ ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ”.
  2. Xορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ».
  3. Χορήγηση 7ης παράτασης του έργου: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΤΟΡΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»
  4. Σύνταξη Έκθεσης Γ΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2021.
  5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ.
  6. Περί διαγραφής οφειλής.
  7. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπ/σμού οικ. έτους 2021 .
  8. Ασκηση ή μη ενδίκων μέσων ( έφεση ) κατά της με αριθμό Α408/2021 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κερκύρας.
  9. Παροχή εξουσιοδότησης στην Δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουλίου για κατάθεση κλήσης ( σχ. η υπ΄αριθμ. 53/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας ).

Ο Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ