Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου – Ιούλιος 2022
21.61 oC
Κυριακή 3 Ιουλίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/ΑνακοινώσειςΠροσκλήσεις Δήμου Σουλίου/Ανακοινώσεις, Νέα, Οικονομική Επιτροπή/Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 08 Μαρτίου 2022
Είσοδος

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 08 Μαρτίου 2022

04/03/2022 13:25
Share it!

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 08 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Kατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2022.
  2. Λήψη απόφασης για έγκριση του πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Σουλίου (2023-2026).
  3. Έγκριση Πρακτικής Άσκησης ασκούμενου Ι.Ε.Κ.
  4. Έγκριση Ισολογισμού του ΝΠΔΔ «ΑΡΩΓΗ» οικ. έτους 2020.
  5. Λήψη απόφασης επί αναστολής υπογραφής σύμβασης και υλοποίησης του έργου : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ.Κ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
  6. Έγκριση της αριθ. 222/αριθ. πρωτ. 3558/2022 απόφασης Δημάρχου.
  7. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σουλίου.
  8. Εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη δαπανών φιλοξενίας.
  9. Εξειδίκευση πίστωσης για τουριστική προβολή του Δήμου Σουλίου.
  10. Επί αιτήματος πρώην Αντιδημάρχου του Δήμου Σουλίου για νομική εκπροσώπηση και υπεράσπιση σε ποινική υπόθεσή του.

 Ο Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ