Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου – Ιούλιος 2022
22.56 oC
Κυριακή 3 Ιουλίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/ΑνακοινώσειςΠροσκλήσεις Δήμου Σουλίου/Ανακοινώσεις, Νέα, Οικονομική Επιτροπή/Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 04 Μαϊου 2022
Είσοδος

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 04 Μαϊου 2022

03/05/2022 08:00
Share it!

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 04 Μαϊου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Kατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2022.
  2. Σύνταξη Έκθεσης Α ́ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2022.
  3. Απόφαση αποδοχής των όρων συμμετοχής της υπ. αριθ. πρωτ. 2479/27-04-2022 Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη δράση «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Κωδικός Πρόσκλησης: ΣΑΠ 2022).
  4. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ –ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΣΟΥΛΙΟΥ».
  5. Εξειδίκευση πίστωσης προϋπ/σμού οικ. έτους 2022 για επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Σουλίου.
  6. Αποδοχή ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού.

 

Ο Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ