Συνεχίζεται και τον Αύγουστο, κάθε Τρίτη, ο δωρεάν έλεγχος ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) στην Παραμυθιά
25.36 oC
Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/ΑνακοινώσειςΠροσκλήσεις Δήμου Σουλίου/Ανακοινώσεις, Νέα, Οικονομική Επιτροπή/Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση
Είσοδος

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση

16/07/2021 14:08

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 20 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2021.
 2. Σύνταξη Έκθεσης Β΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2021.
 3. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού και κατακύρωση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ- ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ».
 4. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού και κατακύρωση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
 5. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας και Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «Ενίσχυση –Αντικαταστάσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Αχέροντα ».
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου :«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ».
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ [ΟΙΚ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ]*».
 8. Ετήσιος Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού για το έτος 2022.
 9. Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων.
 10. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίου Δ.Ε Αχέροντα .
 11. Περί διαγραφής ή μη οφειλών .
 12. Αποδοχή δωρεάς.
 13. Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηγ/τσας (Αγωγή Β. Φ) .
 14. Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας (σχ. η από 11.7.2021 έκθεση αυτοψίας τηςΤεχνικής Υπηρεσίας).
 15. Aνάκληση της αριθ. 133/2021 απόφασης της Ο.Ε .

Ο Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ