Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου – Ιούλιος 2022
22.56 oC
Κυριακή 3 Ιουλίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/ΑνακοινώσειςΠροσκλήσεις Δήμου Σουλίου/Ανακοινώσεις, Νέα, Οικονομική Επιτροπή/Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) στις 23 Μαρτίου 2022
Είσοδος

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) στις 23 Μαρτίου 2022

18/03/2022 12:14
Share it!

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 23 Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου : «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Σουλίου», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
  2. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης: «Δημιουργία πάρκων άθλησης στο Δήμο Σουλίου», στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 5360/23.07.2020 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου, του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» Β’ Πρόσκληση.
  3. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (προμήθεια απορριμματοφόρου)» του Δήμου Σουλίου.
  4. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».
  5. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου».
  6. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου».
  7. Παροχή πάγιας προκαταβολής σε Πρόεδρο Κοινότητας Δήμου Σουλίου.
  8. Εξειδίκευση πίστωσης προϋπ/σμού οικ. έτους 2022 (δαπάνες εκδηλώσεων εθνικής επετείου 25 Μαρτίου 1821).

Ο Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ