Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου 2019
24.51 oC
Σάββατο 20 Ιούλιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προσκλήσεις Δήμου ΣουλίουΑνακοινώσεις/Δημοτικό Συμβούλιο, Νέα/Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 23 Ιουλίου 2018
Είσοδος

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 23 Ιουλίου 2018

20/07/2018 07:58

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά) την  23η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20 : 00 με θέματα ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή επιχορηγήσεων – Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2018

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2018

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 3ο: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021, Δήμου Σουλίου.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Έκθεση εσόδων – εξόδων Β΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους  2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Κανονιστικής απόφασης για τη χρήση και λειτουργία της Εμποροπανήγυρης Τ.Κ Γλυκής*, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4497/2017 ( 15/2018 απόφ. Ε.Π.Ζ.).

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και καθορισμός του ποσού της αποζημίωσης, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 1417/τ.β/25-04-2018 Φ.Ε.Κ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 7ο: Διαγραφή οφειλής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 8ο: Διαγραφή οφειλής από παραγραφή.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 9ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 10ο: Λύση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητα Σκανδάλου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντρίτσος Χρήστος

ΘΕΜΑ 11ο: Συλλογή Αποκομιδή απορριμμάτων  Δ.Ε Αχέροντα – Ανάθεση σε ιδιώτη.

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Διοργάνωση 3ου θερινού σχολείου με τίτλο: “Μία Φυσική Περιήγηση… στον Δήμο Σουλίου και στη Θεσπρωτία”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 13ο: Σύσταση επιτροπής προσωρινή & Οριστικής παραλαβής του έργου:  «Βελτίωση Εκσυγχρονισμός Αρδευτικών Έργων Δήμου Σουλίου, Ν. Θεσπρωτίας».-

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 15ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 16ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου ΠΚΤΝΜ του έργου: «Κατασκευή Νηπιαγωγείου στο πρώην Ειρηνοδικείο Παραμυθιάς», Δήμου Σουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος

  Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

Δημητρίου Δημήτριος