Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου 2019
24.51 oC
Σάββατο 20 Ιούλιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προσκλήσεις Δήμου ΣουλίουΑνακοινώσεις/Δημοτικό Συμβούλιο, Νέα/Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 18 Ιουνίου 2018
Είσοδος

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 18 Ιουνίου 2018

15/06/2018 07:32

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά) την 18η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 με θέματα ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή Επιχορηγήσεων – Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 2o: Κατανομή πιστώσεως 25.200,00 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 3o: Παραχώρηση άδειας χρήσης χώρου του Δήμου για πραγματοποίηση κατασκήνωσης στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 4o: Διαγραφή ποσού από τους βεβαιωτικούς καταλόγους άρδευσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πέτσιος Πέτρος

 ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 6o: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου μελιού στον κ. Χρήστου Άγγελο του Γεωργίου, κάτοικο Τ.Κ Σεβαστού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πέτσιος Πέτρος

ΘΕΜΑ 7o: Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο «Σεβαστιτών».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 8o: Χορήγηση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πέτσιος Πέτρος

ΘΕΜΑ 9o: Παραχώρηση χώρου σε Αθλητικούς – Εκπολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου για πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 10o: α) Έγκριση μελέτης έργου: προστασία αύλειου χώρου Παναγιάς Πλακωτής.

β) Τρόπος επιλογής ανάδοχου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση μελετών των έργων:

α)Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Πόλης Παραμυθιάς

β) Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Πόλης Παραμυθιάς – Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Οικισμού Αγίου Δονάτου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 12o: Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Φιλόδημος Ι των έργων:

α) Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Πόλης Παραμυθιάς – Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Οικισμού Αγίου Δονάτου

β) Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Πόλης Παραμυθιάς

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου
Δημητρίου Δημήτριος