Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου 2019
24.51 oC
Σάββατο 20 Ιούλιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προσκλήσεις Δήμου ΣουλίουΑνακοινώσεις/Δημοτικό Συμβούλιο, Νέα/Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 13 Φεβρουαρίου 2019
Είσοδος

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 13 Φεβρουαρίου 2019

11/02/2019 08:19

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά) την 13η  Φεβρουαρίου  2019, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 18:00 με θέματα ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ  1o: Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αρίθμ.  Yπουργικής Απόφασης, αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ  2o:  Τροποποίηση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ), οικ. έτους 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 3o: Ασφάλιση οχημάτων του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντρίτσος Χρήστος

 ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 5o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ παραλαβής του έργου: *ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ *.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 6o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ παραλαβής του έργου: *ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ * .

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 7o: Σύσταση επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  παραλαβής του έργου: *ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ * .

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 8o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ.ΠΛΑΚΩΤΗΣ » ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.  

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 9o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΟΥ Τ.Κ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ » ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ .

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 10o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Τ.Κ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.  

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 11o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε.ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ  ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση παράτασης  μισθωτικής σύμβασης  με την Α.Ε. με την επωνυμία < COSMOTE- ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. >, με έδρα την Αθήνα, νομίμως εκπροσωπουμένης ( σχ. υπ΄αριθμ. 12546/2018 έγγραφο  ). 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 13o: Διαπιστωτική απόφαση περί λύσης της σύμβασης Δωρεάς και επανάκτησης από το Δήμο της κυριότητας του ακινήτου της Τ.Κ. Αγίας Κυριακής  ( πρώην Σταθμός Χωροφυλακής ). 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππάς Παναγιώτης

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

Δημητρίου Δημήτριος