Εμποροπανήγυρης Δ.Κ Παραμυθιάς (Λάμποβος) 2019
18.01 oC
Τετάρτη 18 Σεπτέμβριος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προσκλήσεις Δήμου ΣουλίουΑνακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Δημοτικό Συμβούλιο, Νέα/Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 10 Ιουνίου 2019
Είσοδος

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 10 Ιουνίου 2019

07/06/2019 08:02

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά) την 10η Ιουνίου  2019, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19:30 με θέματα ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ  1o: Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος , κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ  2o: Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιπυρική περίοδο 2019.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3o: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών. 

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 ΘΕΜΑ 4o: Κατανομή πίστωσης 33.240, ευρώ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 5o:  Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου μελιού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πέτσιος Πέτρος

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 7o: Αναπλειστηριασμός αγροτεμαχίων και κατάπτωση εγγυητικών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντρίτσος Χρήστος

ΘΕΜΑ 8o: Απευθείας εκμίσθωση αγροτεμαχίου για λειτουργία καντίνας  στο αριθμ. 21 τεμάχιο Τ.Κ Γλυκής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πέτσιος Πέτρος

 Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

Δημητρίου Δημήτριος