Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου – Ιούλιος 2022
22.56 oC
Κυριακή 3 Ιουλίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προσκλήσεις Δήμου ΣουλίουΑνακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Δημοτικό Συμβούλιο, Νέα/Πρόσκληση σε δύο (2) συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 (Ζωντανή μετάδοση)
Είσοδος

Πρόσκληση σε δύο (2) συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 (Ζωντανή μετάδοση)

18/03/2022 13:47
Share it!

 Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε  ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση , ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, στις  23  Μαρτίου  2022 , ημέρα  Τετάρτη   και ώρα  19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ  1ο

 

Λήψη απόφασης επί της  Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής B΄ Εξαμήνου 2021

 Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης  Σπ. Καραγιάννης

 Καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση , ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, στις 23 Μαρτίου 2022 , ημέρα Tετάρτη και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στa παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑ 1ο

 

Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2022

 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

ΘΕΜΑ 2ο

 

Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Γαρδικίου Δήμου Σουλίου στα Ο.Τ 65

στα Ο.Τ 65 και 66 (Εισήγηση Ε.Π.Ζ)

 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

  Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

 Αθανασίου Νικόλαος