ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΡΙΩΝ 2020 ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
12.05 oC
Τρίτη 25 Φεβρουάριος 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Let’s do it Greece 2017

13/03/2017 08:23

Ο Δήμος Σουλίου στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών του δράσεων θα συμμετάσχει και φέτος στην πανελλαδική εθελοντική εκστρατεία καθαρισμού Lets do it Greece 2017.

Ημερομηνία υλοποίησης της περιβαλλοντικής δράσης έχει οριστεί πανελλαδικά η Κυριακή 02 Απριλίου 2017.

Στο πλαίσιο αυτό, η Δημοτική Αρχή προσκαλεί όλους τους πολίτες και τους φορείς του Δήμου Σουλίου που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη φετινή εκστρατεία καθαρισμού «Let’s do it Greece» να δηλώσουν τη συμμετοχή τους αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: letsdoit@dimossouliou.gov.gr γνωστοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

  1. επωνυμία φορέα/συλλόγου/επιχείρησης που επιθυμεί να συμμετάσχει στη δράση και νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.
  2. ονοματεπώνυμο πολίτη/εθελοντή που επιθυμεί να συμμετάσχει στη δράση.
  3. τηλέφωνο επικοινωνίας [κινητό / σταθερό] .

Για τον καλύτερο συντονισμό όλων των ενδιαφερομένων πολιτών και φορέων και για τη βέλτιστη δυνατή προετοιμασία υλοποίησης της εθελοντικής δράσης καθαρισμού καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους σε συνάντηση την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017 και ώρα 18:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του δημαρχιακού μεγάρου Παραμυθιάς.

Επικοινωνία: Τηλ. 2666360100 Fax. 2666029122