Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου: Αύγουστος 2022
29.96 oC
Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Νέα/Εισήγηση της Δημάρχου Σουλίου για την κατάργηση Δημόσιων Υπηρεσιών
Είσοδος

Εισήγηση της Δημάρχου Σουλίου για την κατάργηση Δημόσιων Υπηρεσιών

03/03/2011 00:00
Share it!

Πρόταση ψηφίσματος της Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου

για την φημολογία περί κατάργησης Δημόσιων Υπηρεσιών του Δήμου

Η Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου έχοντας  αίσθηση της ευθύνης απέναντι στους  πολίτες και τους νέους του Δήμου μας, εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για την φημολογία περί κατάργησης  Δημόσιων Υπηρεσιών  που λειτουργούν  εντός των ορίων του. 

Ειδικά αναφερόμαστε στο ενδεχόμενο του κλεισίματος  των υποκαταστημάτων της ΔΟΥ και του ΙΚΑ Παραμυθιάς, του Γυμνασίου Νεράιδας και του Εσπερινού Γυμνασίου Παραμυθιάς, του Κτηνιατρείου Παραμυθιάς και παράλληλα την παύση  των  επισκέψεων  των ταχυδρόμων στις Τοπικές Κοινότητες, υπηρεσίες των οποίων η λειτουργία αποτελεί το υπόβαθρο και την απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας  και την περαιτέρω ανάπτυξης της  περιοχή μας.   

Μία τέτοια εξέλιξη θα έχει πολλαπλές αρνητικές επιδράσεις  για τον Δήμο, ειδικά στη φάση  που ο στόχος και η φιλοσοφία του νέου νόμου Καλλικράτη είναι η αποκέντρωση των υπηρεσιών. Οι κοινωνικές συνέπειες θα είναι τεράστιες για έναν Δήμο με μεγάλη γεωγραφική επιφάνεια, και  απομακρυσμένους οικισμούς, στους οποίους  η δυνατότητα  προσβασιμότητας είναι ήδη μειωμένη και κατοικούνται κυρίως από δημότες μεγάλης ηλικίας, οπότε κινδυνεύουν με ερημοποίηση και μαρασμό. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι τα σχολεία αποτελούν νησίδες πολιτισμού, ιδιαίτερα σε τόσο μικρές κοινωνίες.

Άλλο πρόβλημα που θα προκύψει είναι η μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση και ταλαιπωρία για τους δημότες, όπως και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος λόγω των μετακινήσεων, εφόσον πια οι πολίτες θα υποχρεώνονται να ταξιδεύουν μέχρι την  πόλη της Ηγουμενίτσας για την εξυπηρέτηση τους.

Οι παραπάνω Υπηρεσίες λειτουργούν εδώ και δεκαετίες στο Δήμο, έχοντας ως σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών, το σεβασμό στην ίση μεταχείριση των μαθητών και την ανάπτυξη της περιοχής. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε  να συρρικνωθούν, αντιθέτως επιδιώκουμε την ενίσχυση και επέκταση τους.

Καλούμε τα αρμόδια Υπουργεία και την Κυβέρνηση να μην προχωρήσουν σε καμία τέτοια ενέργεια. Τόσο τα υποκαταστήματα της ΔΟΥ και του ΙΚΑ, το Γυμνάσιο Νεράιδας και το Εσπερινό Γυμνάσιο Παραμυθιάς, το Κτηνιατρείο Παραμυθιάς όσο και η επίσκεψη των ταχυδρόμων στα χωριά του Δήμου Σουλίου, είναι υπηρεσίες απαραίτητες  για την ομαλή λειτουργία ενός ζωντανού Δήμου, θέτοντας μεταξύ άλλων τις βάσεις  για την παραπέρα βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη του. 

Σε διαφορετική περίπτωση δηλώνουμε κατηγορηματικά την αντίθεση μας στην προσπάθεια υποβάθμισης της περιοχής μας και είμαστε διατεθειμένοι να αγωνιστούμε ενάντια σ' αυτή.

Παραμυθιά 02.03.2011

Η Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο