Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου: Αύγουστος 2022
29.96 oC
Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα/ΈΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Είσοδος

ΈΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

12/01/2022 15:24
Share it!

Αναρτήθηκε σήμερα Τετάρτη 12-01-2022 στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών περί ένταξης του έργου του Δήμου Σουλίου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Το συγκεκριμένο έργο είναι το 1ο που εντάσσεται στο εν λόγω χρηματοδοτικό πρόγραμμα, εκ των 10 προτάσεων που έχουν υποβληθεί από το Δήμο Σουλίου για χρηματοδότηση.

Το έργο, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με το ποσό των 3.087.246,60 € και αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού χαμηλότερης ενεργειακής κατανάλωσης καθώς και εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας διαχείρισης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης του Δήμου Σουλίου.

Το σύστημα θα περιλαμβάνει έναν (1) Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (Κ.Σ.Ε) που θα επεξεργάζεται τα συλλεγόμενα από δεκαεπτά (17) Τοπικά Σημεία Ελέγχου Ενέργειας (Τ.Σ.Ε.Ε.) και δώδεκα (12) Τοπικά Σημεία Ελέγχου (Τ.Σ.Ε). Επιπλέον, στο έργο περιλαμβάνεται η προμήθεια Φορητού Εξοπλισμού (Φ.Ε.) μέτρησης παροχής, διαρροών, μέτρησης ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών πόσιμου νερού κ.α.

Συμπληρωματικά των παραπάνω στο έργο προβλέπεται να εγκατασταθεί και να συνδεθεί με όλο το υπόλοιπο υπό εγκατάσταση σύστημα ένα (1) Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρικών Φαινομένων για λόγους πολιτικής προστασίας και για τη θωράκιση του Δήμου από πλημμύρες.