Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου: Αύγουστος 2022
27 oC
Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Νέα/Δήλωση συμμετοχής των στην υπό συγκρότηση Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Σουλίου
Είσοδος

Δήλωση συμμετοχής των στην υπό συγκρότηση Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Σουλίου

04/03/2011 00:00
Share it!

Α         Ν         Α         Κ         Ο         Ι           Ν         Ω         Σ         Η

A ν α κ ο ι ν ώ ν ε τ α ι         ό τ ι   :

Οι κάτοικοι – δημότες των Τοπικών Κοινοτήτων Σαμονίδας, Αυλοτόπου, Κουκουλιών, Τσαγγαρίου και  Φροσύνης (πρώην Κοινότητα Σουλίου), λόγω του γεγονότος ότι δεν τους παρέχεται η δυνατότητα για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης (internet ), καθώς και ελλιπούς ενημέρωσής των, κ α τ'    ε ξ α ί ρ ε σ η  και για λόγους αναλογικής εκπροσώπησης,  μπορούν να καταθέτουν την σχετική αίτηση – δήλωση συμμετοχής των στην υπό συγκρότηση Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Σουλίου (άρθρο 76 του Ν. 3852/2010), στο Κ. Ε. Π.  Τσαγγαρίου, στο κοινοτικό κατάστημα Σουλίου και στο Δήμο, έως και την Τετάρτη  9 Μαρτίου 2011.

Για έντυπα  αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στον αρμόδιο υπάλληλο Σταύρο Κ. Ντρίτσο (τηλέφωνο  2666360100), στο Κ. Ε. Π. Τσαγγαρίου και στην Δημοτική Ενότητα Σουλίου.-

ΑΠΟ  ΤΟ   ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ