Παρακολουθήστε ζωντανά την Ημερίδα για τον ιστορικό χώρο Σουλίου
16.08 oC
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα/ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»
Είσοδος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»

16/09/2021 11:22

Υπογράφηκε στις 15-09-2021 στο Δημαρχείο Σουλίου η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Βελτιώσεις – Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σουλίου», προϋπολογισμού 1.570.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου.

Η μελέτη του έργου, που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, αφορά παρεμβάσεις σε 32 Κοινότητες του Δήμου βάσει των τοπικών αναγκών και έπειτα από σχετικές εισηγήσεις των προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων, αυτοψία των εκπροσώπων μηχανικών της οικίας Τεχνικής Υπηρεσίας και επιλογή από τη Δημοτική Αρχή με ιεράρχηση της σπουδαιότητας και σε συνάρτηση με το τελικό κόστος αυτών.

Η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Σουλίου κ. Ιωάννη Σπ. Καραγιάννη, αφενός, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Δήμου και του κ. Πέτρου Ρεντζέλου, αφετέρου, ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της Τεχνικής Εταιρείας «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.».

Σημειώνεται ότι η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει καθοριστεί σε τετρακόσιες πενήντα (450) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.