Παρακολουθήστε ζωντανά την Ημερίδα για τον ιστορικό χώρο Σουλίου
16.17 oC
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα/ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»
Είσοδος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»

16/09/2021 13:58

Την Τρίτη 14-09-2021 στο Δημαρχείο Σουλίου υπογράφηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ», προϋπολογισμού 177.419,35€.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. καθώς και από ίδιους πόρους του Δήμου.

Η μελέτη του έργου, αφορά την αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας Καρυωτίου που υδροδοτείται από τις πηγές του Άνω Καρυωτίου.

Η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Σουλίου κ. Ιωάννη Σπ. Καραγιάννη, αφενός, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Δήμου και του κ. Πέτρου Αρλέτου, αφετέρου, ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της Τεχνικής Εταιρείας «ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.».

Σημειώνεται ότι η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει καθοριστεί σε δώδεκα μήνες (12) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.