6.19 oC
Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα/2η Τροποποίηση καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των Δασικών Χαρτών της ΠΕ Θεσπρωτίας που αναρτήθηκαν με την υπ΄αριθμό πρωτ. 22148/26-02-2021 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Θεσπρωτίας
Είσοδος

2η Τροποποίηση καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των Δασικών Χαρτών της ΠΕ Θεσπρωτίας που αναρτήθηκαν με την υπ΄αριθμό πρωτ. 22148/26-02-2021 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Θεσπρωτίας

17/11/2021 08:56
Share it!

  H Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων Διεύθυνση Δασών Θεσπρωτίας με το υπ ΄άριθμ. Πρωτ. 141563/03-11-2021 έγγραφο της

  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

  1. Τροποποιούµε την αριθ.πρωτ. 60775/02-06-2021(ΑΔΑ: ΩΥΑΝΟΡ1Γ-39Σ) απόφασή μας, όμοια κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:

«Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός της προθεσμίας η οποία αρχίζει την 12η  Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή. Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας είναι η 26η Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 16η  Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα.»

  1. Κατά τα λοιπά η με αριθμό 22148/26-02-2021 απόφασή μας παραμένει και ισχύει ως έχει.

Σας  επισυνάπτουμε  το  σχετικό  έγγραφο