19.32 oC
Πέμπτη 17 Οκτώβριος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα/Επιλογή – πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών διάρκειας για την κάλυψη αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Σουλίου
Είσοδος

Επιλογή – πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών διάρκειας για την κάλυψη αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Σουλίου

05/07/2019 11:06

Η    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ    Σ Ο Υ Λ Ι Ο Υ

Έχοντας υπόψη της:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 168,170,206 232 του Ν.3584/2007 και 301 του Ν. 1188/81 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων σχετικά  με  την πρόσληψη προσωπικού με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου και  ειδικότερα την πρόσληψη προσωπικού για  την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή  πρόσκαιρων αναγκών Ο.Τ.Α
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ 410/95 «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου , των ΟΤΑ και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ »,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87 Τεύχος Β/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης ».
 5. Τις διατάξεις  της  παραγράφου 1 του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006  Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.
 6. Το γεγονός ότι η ανωτέρω πρόσληψη δεν εμπίπτει  στις  διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε με  την παρ.2του άρθρου 82 του ν. 4604/2019 και  ισχύει  από 26-03-2019 σύμφωνα  με  την οποία  «…..Οι περιορισμοί των παραγράφων 1 και 2 δεν ισχύουν, ως προς τις προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις και των απασχολούμενων στα προγράμματα δακοκτονίας, καθώς και ως προς τις προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).
 7. Τον Ο.Ε.Υ. του Σουλίου (ΦΕΚ 1951/τ. Β’, 15-6-2012).
 8. Την αριθ. 98/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων με δίμηνη σύμβαση ΙΔΟΧ.
 9. Την αριθμ. 5995/20-6-2019 Ανακοίνωση – ΣΟΧ του για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Σουλίου.
 10. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, που κατατέθηκαν σε συνέχεια της σχετικής Ανακοίνωσης – ΣΟΧ του Δήμου μας.
 11. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2019 του Δήμου Σουλίου.
 12. Το υπ΄αριθμ. 23440/12.06.2012 έγγραφο  του ΥΠ.ΕΣ. με το οποίο επισημαίνεται ότι το προσωπικό που προσλαμβάνεται με δίμηνες συμβάσεις κατά τις διατάξεις των άρθρων 206 παρ.1 ΚΚΔΚΥ και 20 ν.2738/1999, καίτοι εξαιρείται μιας σειράς περιορισμών, δεν παύει να είναι προσωπικό ορισμένου χρόνου, και, ως εκ τούτου, υπόκειται αδιαφοροποίητα στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ.164/2004, όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη, για την κάλυψη ιδίων ή παρεμφερών αναγκών (όρθρο 5), ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες (άρθρο 6).

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :

Επιλέγονται για πρόσληψη με 2μηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου οι κάτωθι:

 

α/α Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο Ειδικότητα

-Παρεχόμενη

εργασία

Χρονικό

Διάστημα

απασχόλησης

1. Αγγελική Φιλίππου Αθανάσιος ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδοί Απορριμματοφόρων 08-07-2019 έως

0709-2019

2. Παύλος Αντωνίου Ευάγγελος ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδοί Απορριμματοφόρων 08-07-2019 έως

0709-2019

3. Ελένη Ντόστα Ιωσήφ ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδοί Απορριμματοφόρων 08-07-2019 έως

0709-2019

4. Ευσταθία Γεωργίου Δημήτριος ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδοί Απορριμματοφόρων 08-07-2019 έως

0709-2019

 

 • Η χρονική διάρκεια απασχόλησης των ανωτέρω ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία ανάληψης της υπηρεσίας τους.
 • Η αμοιβή των ανωτέρω προσλαμβανομένων καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 και λοιπών σχετικών διατάξεων, και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα και σε βάρος της οικείας πίστωσης των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου.
 • Τυχόν υπερωριακή απασχόληση των ανωτέρω κατά τις απογευματινές ή βραδινές ώρες ή κατά τις ημέρες αργίας θα είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις και θα καταβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα.
 • Οι ανωτέρω προσλαμβανόμενοι καλούνται στις 08 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00΄, να παρουσιαστούν στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Σουλίου για να αναλάβουν τα καθήκοντά τους.
 • Οι εργαζόμενοι μετά την λήξη της δίμηνης απασχόλησης τους θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία χωρίς αποζημίωση και χωρίς άλλη διατύπωση πλην της χορήγησης και καταβολής της αναλογίας του επιδόματος αδείας και εορτών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

H Δήμαρχος Σουλίου

Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα