Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου 2019
24.51 oC
Σάββατο 20 Ιούλιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Είσοδος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

07/03/2019 11:53

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, και θα διεξαχθεί την 21η Μάρτη 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 11.0Ο έως 12.00, π.μ. στο δημοτικό κατάστημα Παραμυθιάς, ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π/Δ 270/81, που έχει οριστεί με την αριθ. 10/2019 απόφαση του Δ.Σ, με τους παρακάτω όρους:
Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Κατεβάστε όλη την διακήρυξη από εδώ.