Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου 2019
26.07 oC
Σάββατο 20 Ιούλιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα/ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης δέκα (10) γενικών προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους περιόδου 2018-2019 του ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»
Είσοδος

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης δέκα (10) γενικών προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους περιόδου 2018-2019 του ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»

27/02/2019 13:00
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ  Βαθμός Πτυχίου  Βαθμός Πτυχίου  X 0,1 Μόρια Πτυχίου Μεταπτυχιακό ΟΙΚ. ΚΑΤ/ΣΗ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ Αριθμός τέκνων μέχρι 2 ανήλικα τέκνα Χ 0,3 ΜΟΡΙΑ Προϋπη-ρεσία στα ΠΑγΟ     μήνες Προϋπη-ρεσία στα ΠΑγΟ

ώρες

Μόρια από Προϋπη-ρεσία   ώρες 0,08:120  

ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΤΟΝ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΑ

 

ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6,57 0,65 ΝΑΙ (0,5) 2 0,60 50 2850 1,90 1 ΝΑΙ ΝΑΙ 4,65 ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ
2. ΠΑΠΠΑ ΑΚΥΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 7,20 0,72 ΟΧΙ (0) 0 0 50 3144 2,09 1 ΝΑΙ ΝΑΙ 3,81 ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ
3. ΛΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5,78 0,57 ΟΧΙ (0) 1 0,3 47 2593  1,72 0 ΝΑΙ ΟΧΙ 2,59 ΕΠΙΛΑΧΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν  ενστάσεις στον φορέα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 εργάσιμων) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του πίνακα (Μέρος Γ, Άρθρο 15, παρ. 15.3 του Ο.Π.).